Oferta dla prywatnych inwestorów

  • adaptacje projektów typowych, wstępne analizy zgodności
  • projekty indywidualne 
  • adaptacje, nadbudowy oraz rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych
  • pomoc w zakresie formalno-prawnym
  • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane
  • projekty wydzielania lokali, zmiany sposobu użytkowania
  • konsultacje architektoniczne
  • przeprowadzanie wizji w terenie
  • aranżacje wnętrz
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram